State Council Members 2020

1. Dr. K. Subramanian
2. Dr. D. Boopathy
3. Dr. Nirmala Ponnambalam
4. Dr. R. Ezhilarasan
5. Dr. K. A. Venkatachalam
6. Dr. R. Mani
7. Dr. P. Chowdappa
8. Dr. M. Arunachalam
9. Dr. A. Sreedharan
10. Dr. P. M. Venkatasai
11. Dr. T. Muthum Perumal
12. Dr. S. Santhi
13. Dr. K. Selvam
14. Dr. M. I. Shahul Hameed
15. Dr. U. Meenakshisundaram
16. Dr. M. Balakrishnan
17. Dr. V. S. ananthan
18. Dr. S. Indra
19. Dr. B. Viswanatha Rao
20. Dr. K. Bhanu
21.Dr. A. Aravind
22. Dr. P. Pushpa
23. Dr. P. Muthukumar
24. Dr. M. P. Kumaran
25. Dr. S. S. K. Sandeep
26. Dr. Priya Kannan

Comments